beresmelinda.hu

Adatvédelem

1. Bevezetés

A Béres Befektetési Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató) www.beresmelinda.hu domain néven elérhető honlapjának célja a borászat, borok, Tokaj-Hegyalja iránt érdeklődő emberek kapcsolatteremtésének megkönnyítése és online felület biztosítása a tapasztalatok megosztására, egy online közösség kialakítása.
Az adatok kezelésével, a honlap látogatásával és a szerzői joggal összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A www.beresmelinda.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit.
A szolgáltató jogosult jelen tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.
Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@beresbor.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.

 

2. A Honlap látogatóinak adatai

A blog szolgáltatást csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztráció facebook profillal lehetséges.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Szolgáltató – mint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhelyszolgáltató – a felhasználók által megadott és a Szolgáltató által csak tárolt tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználók, mint tartalomszolgáltatók feladata, akik felelősek a hozzáférhetővé tett tartalomért. A Szolgáltató – a fenti rendelkezésekre is tekintettel – kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a felhasználók által elhelyezett tartalom jogszerűségéért (pl. fénykép, videó), valóságnak való megfeleléséért (pl. apróhirdetés).

 

3. Szerzői jog

A Szolgáltató a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos, kivéve az ún. gyűjtőportálokon történő közlést, amennyiben az nem közli a honlapon található anyag egészét, hanem csak egy részét, és hivatkozik a honlapon elhelyezett anyagra. A honlapon található anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.)  szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

 

4. Tiltott tevékenységek

Tilos a bloghoz való hozzászólás esetén a hatályos jogszabályokba – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelemre, reklámozásra, szerzői jogra, adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra -, vagy közerkölcsbe ütköző tartalmak elhelyezése. Tilos a személyiségi, kisebbségi vagy közösségi jogokat, adatvédelmi törvényt sértő, diszkrimináló, gyűlöletkeltő feliratok, képek, hozzászólások elhelyezése. Tilos az ilyen tevékenységre másokat felhívni, buzdítani, ebbe beleértve a vulgáris kifejezések használatát is.Tilos a jó hírnév megsértésére vagy az oldal tagjainak félretájékoztatására alkalmas, nem bizonyított állítások tényként tálalása, vagy ennek sugalmazása. Tilos a nyilvánvalóan provokációs célzattal, az érintettekből feltehetően heves indulatokat kiváltó megnyilvánulások posztolása.
Tilos a duplikált postázás és a “flood”, azaz lényegében ugyanannak a hozzászólásnak több különböző felületre történő és/vagy ismételt beküldése.
A szabálysértés súlyosságától, az előzményektől, a hozzászóló virtuális “előéletétől” és egyéni megítéléstől függően az oldal üzemeltetői az alapelvek megsértése esetén különböző retorziókat foganatosíthatnak a felhasználókkal szemben. Ezek a helyben történő figyelemfelhívástól kezdve a moderáláson át a tag kitiltásáig terjedhetnek, és minden esetben egyedi mérlegelés tárgyát képezik.